WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

User avatar
Xeno
Posts: 537
Joined: 31/07/2015 14:15
Location: Kessel-Lo

WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby Xeno » 19/05/2019 21:29

campaign map 2019.jpg
campaign map 2019.jpg (119.86 KiB) Viewed 2089 times
Allianties:
=> Necrons (Wim & Sergey): 23 punten (incl. 3 bonuspunten), CAMPAIGN VICTOR!
=> Slaanesh Daemons & Orks (Tom & Bart): 18 punten (waarvan 6 onder voorbehoud).
=> Imperium (Veerle, Fons & Kris, Kevin): 13 punten (waarvan 2 onder voorbehoud).
=> Saim-Hann Eldar (Steven = Xeno): 11 punten (waarvan 2 onder voorbehoud).

BEURT 3
De Necrons vallen 13 (Slaanesh Daemons & Orks) aan: random Eternal War/Maelstrom of War missie, Cautious Advance scenario. NECRON VICTORY.
De Necrons vallen 21 (Saim-Hann Eldar) aan: random Eternal War/Maelstrom of War missie, Outflanking Manoeuvre scenario. NECRON VICTORY.
De Necrons vallen 16 (Imperium) aan: random Crucible of War missie, Deep Strike scenario. IMPERIAL VICTORY.
De Slaanesh Daemons & Orks vallen 11 (Necrons) aan: random Eternal War/Maelstrom of War missie, Deep Strike scenario. SLAANESH DAEMONS & ORKS VICTORY.
De Slaanesh Daemons & Orks vallen 5 (Saim-Hann Eldar) aan: random Eternal War/Maelstrom of War missie, Cautious Advance scenario. SAIM-HANN ELDAR VICTORY.
De Slaanesh Daemons & Orks vallen 17 (Imperium) aan: random Eternal War/Maelstrom of War missie, Cautious Advance scenario. SLAANESH DAEMONS & ORKS VICTORY.
De Saim-Hann Eldar vallen 10 (Slaanesh Daemons & Orks) aan: random Crucible of War missie, Cautious Advance scenario. SLAANESH DAEMONS & ORKS VICTORY.
De Saim-Hann Eldar vallen 20 (Necrons) aan: random Crucible of War missie, Cautious Advance scenario. SAIM_HANN ELDAR VICTORY.
De Saim-Hann Eldar vallen 1 (Imperium) aan: random Eternal War/Maelstrom of War missie, Cautious Advance scenario. IMPERIAL VICTORY.
Het Imperium valt 8 (Slaanesh Daemons & Orks) aan: random Crucible of War missie, Cautious Advance scenario. IMPERIAL VICTORY.
Het Imperium valt A (Saim-Hann Eldar) aan: random Cities of Death missie, Cautious Advance scenario. IMPERIAL VICTORY.

Ik organiseer deze zomer weer 'n Warhammer 40.000 map campaign. Iedereen is welkom! Inschrijven kan nog steeds, maar nieuwe spelers zullen vanaf nu ingedeeld worden bij reeds bestaande allianties. De campaign begint vanaf maandag 3 juni en loopt tot en met zondag 1 september.

De deelnemende spelers worden zo gelijk mogelijk verdeeld over fluffy allianties al naargelang 't aantal deelnemers en de factie(s) van 't leger waarmee ze spelen. Wie per se alleen wil spelen, mag dat, maar bedenk wel dat je dan alle battles waarbij je betrokken bent, in je eentje moet spelen binnen de vooraf bepaalde tijd!
Indien een of meerdere spelers (maar geen volledige alliantie) de campaign zouden verlaten, zullen de resterende spelers (niet de territoria, die zijn 't bezit van de allianties) zo gelijk en fluffy mogelijk worden herverdeeld over de allianties. Als 'n volledige alliantie de campaign verlaat (ongeacht of die uit een of meerdere spelers bestaat), worden alle punten die die alliantie tot dan toe behaalde, geschrapt. De territoria van die alliantie worden "neutraal". Dwz dat de eerste van de resterende allianties die ‘n aanval op zo’n neutraal territorium aankondigt, ‘t verovert zonder dat er ‘n battle op gespeeld moet worden (tenzij ‘n andere alliantie hetzelfde territorium aanvalt, natuurlijk. In dat geval telt de alliantie die haar aanval eerst postte als verdediger, en de tweede als aanvaller). Let wel: je mag maar 1 zo’n territorium aanvallen per beurt, en in ruil hiervoor mag je diezelfde beurt geen andere aanval uitvoeren.

In principe gelden alleen de meest recente officiële matched play regels incl. betaregels en FAQ's, zoals ze te vinden zijn in de boeken en op de site van Games Workshop. Bijkomende restricties zijn ook van kracht:
=> named characters worden toegelaten, maar elk named character mag maar in 1 battle per campaign beurt gebruikt worden. Je dient ook te verklaren welke named characters in welke battles zullen worden ingezet voor je de eerste battle van 'n beurt speelt!
=> gebruik van Vigilus Defiant regels wordt niet toegelaten.
=> Forge World units worden toegelaten.
Voorafgaand aan eender welke battle mogen de betrokken spelers natuurlijk wel onderling overeenkomen om eender welke regel(s) aan te passen of te negeren, en/of extra regels toe te voegen voor die battle.

Bij aanvang van de campaign bezet elke alliantie evenveel territoria op de kaart. De aanduiding van elk territorium zal bepalen welk type missie er op gespeeld moet worden. Er zijn 3 soorten territoria, met name:
=> Territoria aangeduid met letters (A, B, C... een derde van 't totaal): dit zijn “stedelijke gebieden”. Dat wil zeggen dat hierop random te bepalen Cities of Death missies (Chapter Approved 2018) zullen worden gespeeld.
=> Territoria aangeduid met even nummers (2, 4, 8... een derde van 't totaal): hierop zullen random te bepalen Crucible of War missies (Rulebook) gespeeld worden.
=> Territoria aangeduid met oneven nummers (1, 3, 5... een derde van 't totaal): hierop zullen random te bepalen missies Eternal War of Maelstrom of War (Rulebook of Chapter Approved 2017 of 2018) gespeeld worden.

De campaign is verdeeld in beurten. elke alliantie mag per beurt elke andere alliantie eenmaal aanvallen. Elke uitdaging moet in principe worden aangenomen. Elke alliantie krijgt 1 week per battle die ze spelen. Bij forfait van de uitgedaagde, tenzij wegens ongeval of ziekte, geldt dat de uitdager gewonnen heeft.
Als meerdere allianties tegelijkertijd (in dezelfde beurt) hetzelfde territorium aanvallen, wordt enkel de eerst geposte aanval aanvaard. De andere uitdagers zullen dus andere territoria moeten aanvallen.

De strategische ligging van elk aangevallen territorium zal bepalen hoeveel punten er te verdienen zijn, wat de machtsverhoudingen tussen de legers zijn, en of de regels van de missie worden aangevuld en/of gedeeltelijk vervangen. Er zijn 3 mogelijke scenario's:

Cautious Advance: 't territorium grenst aan een of meerdere door de aanvaller bezette territoria, maar is niet volledig door vijandige territoria omringd. In dat geval spelen beide allianties met legers van gelijke grootte, zoals gebruikelijk. Als de aanvaller wint, krijgt die 2 punten, en 't bezit van dat territorium. Als de verdediger wint, krijgt die 2 punten, en behoudt die 't bezit van dat territorium.

Outflanking Manoeuvre: 't territorium grenst enkel aan ‘t deel van de kaart dat niet in territoria verdeeld is en/of aan door vijandige allianties bezette territoria, waarvan ten minste meer dan de helft toebehoren aan de aanvaller. In dat geval zijn de volgende extra en/of aangepaste regels van kracht: De verdediger mag als 1ste diens deployment zone kiezen en als 1ste 'n unit (of heel diens leger, afhankelijk van de missie) opstellen. De aanvaller mag spelen met 'n leger dat 10% groter is dan dat van de verdediger (bv. 2200 vs. 2000 punten). Eenmaal de legers opgesteld, houden beide spelers 'n roll-off om te bepalen wie de 1ste turn krijgt. De speler die als eerste diens leger opgesteld had, krijgt 'n +1 op de roll. Als de aanvaller wint, krijgt die 2 punten, en 't bezit van dat territorium. Als de verdediger wint, krijgt die 3 punten en behoudt die 't bezit van dat territorium.

Deep Strike: 't territorium grenst aan geen enkel door de aanvaller bezet territorium. In dat geval zijn de volgende extra en/of aangepaste regels van kracht: De verdediger mag als 1ste diens deployment zone kiezen en als 1ste 'n unit (of heel diens leger, afhankelijk van de missie) opstellen. De verdediger mag ook spelen met 'n leger dat 10% groter is dan dat van de aanvaller. Eenmaal de legers opgesteld, houden beide spelers 'n roll-off om te bepalen wie de 1ste turn krijgt. De speler die als eerste diens leger opgesteld had, krijgt 'n +1 op de roll. Als de aanvaller wint, krijgt die 4 punten, en 't bezit van dat territorium. Als de verdediger wint, krijgt die 2 punten, en behoudt die 't bezit van dat territorium.

Let wel: in 't geval van 'n draw, krijgen beide allianties elk 1 punt, en behoudt de verdediger 't bezit van dat territorium, ongeacht ‘t scenario.

Als 'n territorium veroverd wordt (dus van eigenaar verandert) na afloop van 'n battle, heeft dat geen enkele invloed op de battles die later nog in dezelfde beurt gespeeld worden. Ga ervan uit dat ze allemaal tegelijk uitgevochten worden, ook al worden ze op verschillende data gespeeld. Om 't simpel te houden.

Van elke alliantie die 'n battle wint, wordt verwacht dat ze 'n battle report in de engelse of nederlandse taal posten. Er zal geen minimum aantal woorden worden opgelegd, maar elke poging om de sfeer van 't 41ste millenium, en de spirit van de eigen factie(s) te vatten, siert u! Trouwens, als er op de laatste dag van de week die volgt op de week waarin de laatste battle van 'n beurt werd gespeeld, nog steeds een of meerdere battle reports ontbreken, zal elke battle in kwestie worden geteld als 'n draw, met alle gevolgen van dien! 'T posten van foto's (van de battles, weliswaar) is niet verplicht, maar siert u nog meer!

Als je na afloop van de laatste battle van de campaign meer territoria bezit dan bij aanvang, krijg je 1 bonuspunt voor elk extra territorium. De alliantie die op 1 september de meeste punten heeft (inclusief bonuspunten), wint de campaign. Bij ex aequo spelen die allianties nog 'n extra battle.
Last edited by Xeno on 05/10/2019 16:53, edited 144 times in total.
Warhammer 40,000: Saim-Hann Aeldari
Drukhari Wych Cult

User avatar
WimC
Posts: 176
Joined: 12/04/2017 00:18
Location: Korbeek-Dijle

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby WimC » 20/05/2019 16:55

Count me in! Liefst met Necrons.
Geen Forge World? Daar gaat mijn Pylon... :(
Begrijp ik juist dat elke alliantie maar 1x per beurt aanvalt? Dan speel je dus niet zoooo vaak, tenzij je een eenpersoonsfactie speelt en/of door meerdere facties aangevallen wordt, juist?
40k Dark Angels, Chaos Space Marines (en neen, dat is NIET hetzelfde! ;) ) en Necrons
En daarnaast: D&D roleplay, Warhammer Ancient Battles (intussen lang geleden) en boardgames allerhande.

User avatar
Xeno
Posts: 537
Joined: 31/07/2015 14:15
Location: Kessel-Lo

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby Xeno » 20/05/2019 17:31

Count me in! Liefst met Necrons.
Geen Forge World? Daar gaat mijn Pylon... :(
Begrijp ik juist dat elke alliantie maar 1x per beurt aanvalt? Dan speel je dus niet zoooo vaak, tenzij je een eenpersoonsfactie speelt en/of door meerdere facties aangevallen wordt, juist?
Dat klopt min of meer. Vorig jaar waren er 4 (eenpersoons)allianties. In de praktijk wou dat zeggen dat elke alliantie (en dus elke speler) minimum 1 en maximum 4 battles te spelen had per beurt, gemiddeld 2. Ik had overwogen om dit jaar toe te staan dat elke alliantie elke andere alliantie 1 x mocht aanvallen. Maar in theorie zouden we aan 7 a 10 fluffy allianties kunnen raken (Imperium, Chaos, Craftworlds en/of Drukhari en/of Harlequins, Tyranids en/of Genestealer Cults, T’au, Necrons en Orks). In dat geval spreken we over tot 90 battles per beurt. Sommige spelers kunnen misschien maar 1 x per week komen spelen? Nu, ik wil de deelnemers gerust hierover (en over andere regels) laten stemmen voor de campaign begint.
Warhammer 40,000: Saim-Hann Aeldari
Drukhari Wych Cult

User avatar
WimC
Posts: 176
Joined: 12/04/2017 00:18
Location: Korbeek-Dijle

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby WimC » 21/05/2019 07:43

En laten afhangen van het aantal spelers en allianties.
40k Dark Angels, Chaos Space Marines (en neen, dat is NIET hetzelfde! ;) ) en Necrons
En daarnaast: D&D roleplay, Warhammer Ancient Battles (intussen lang geleden) en boardgames allerhande.

User avatar
Minisnatcher
Posts: 1173
Joined: 04/08/2015 14:04
Location: TIENEN
Contact:

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby Minisnatcher » 21/05/2019 11:54

heb wel zin maar heb in de zomer al 5 toernooien staan zonder vakanties etc. om dan elke week tijd te hebben lijkt me onrealistisch.

Geen fw vind ik nogal sterk. ik snap niet waarom dat in onze speelkring nodig zou zijn. Is er iemand die daar misbruik van maakt voor campaigns? Ik vind het persoonlijk leuk die dingen eens op een battlefield te zien staan.
Warhammer Age of Sigmar: Aelfs / Skaven /Blades of Khorne /Tzeentch Daemons/ Slaves to darkness/ GA Chaos
Warhammer 40,000: World Eaters
Shadow War: Chaos Space Marines
Bushido: Temple of Ro-Kan & Cult of Yurei

User avatar
Xeno
Posts: 537
Joined: 31/07/2015 14:15
Location: Kessel-Lo

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby Xeno » 21/05/2019 12:22

En laten afhangen van het aantal spelers en allianties.
Yes.
Warhammer 40,000: Saim-Hann Aeldari
Drukhari Wych Cult

User avatar
Xeno
Posts: 537
Joined: 31/07/2015 14:15
Location: Kessel-Lo

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby Xeno » 21/05/2019 15:34

heb wel zin maar heb in de zomer al 5 toernooien staan zonder vakanties etc. om dan elke week tijd te hebben lijkt me onrealistisch.

Geen fw vind ik nogal sterk. ik snap niet waarom dat in onze speelkring nodig zou zijn. Is er iemand die daar misbruik van maakt voor campaigns? Ik vind het persoonlijk leuk die dingen eens op een battlefield te zien staan.
Jammer, 't is al weer lang geleden da'k nog 's tegen u gespeeld heb.
En FW, tja, da's een van de dingen die nog bespreekbaar zijn ;)
Warhammer 40,000: Saim-Hann Aeldari
Drukhari Wych Cult

User avatar
comicsserg
Posts: 209
Joined: 19/10/2016 08:19

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby comicsserg » 24/05/2019 10:35

Ik wil wel ook meedoen :) ik heb enkel necrons maar ik weet niet of ik elke week kan spelen
Warhammer 40K: Necrons
KillTeam: Necrons, T'au

User avatar
Xeno
Posts: 537
Joined: 31/07/2015 14:15
Location: Kessel-Lo

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby Xeno » 24/05/2019 10:44

test
Last edited by Xeno on 24/05/2019 11:17, edited 3 times in total.
Warhammer 40,000: Saim-Hann Aeldari
Drukhari Wych Cult

User avatar
Xeno
Posts: 537
Joined: 31/07/2015 14:15
Location: Kessel-Lo

Re: WARHAMMER 40.000 MAP CAMPAIGN - SUMMER 2019

Postby Xeno » 24/05/2019 11:13

Ik wil wel ook meedoen :) ik heb enkel necrons maar ik weet niet of ik elke week kan spelen
Enkel Necrons? Da's nochtans niet slecht zenne ;)
En wat de frequentie van de te spelen battles betreft, ik heb voorlopig 1 week per battle geteld, maar uiteindelijk gaat dat afhangen van 't aantal allianties en 't aantal spelers per alliantie. Wim gaat waarschijnlijk ook met Necrons meedoen, dan zouden jullie samen in 1 alliantie zitten, en de door jullie alliantie te spelen battles onderling kunnen verdelen al naargelang wie wanneer kan. We lossen dat wel op!
Warhammer 40,000: Saim-Hann Aeldari
Drukhari Wych Cult

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest